תקנון

 

תקנון חברת סקיני ושימוש באתר

 

מבוא

נודה לך על קריאת העמודים הבאים לצורך הבנה של היחסים בינינו והיכרותך עם התנאים לשימוש באתר.

כל האמור בתקנון זה בלשון נקבה מתייחס גם לזכר ולהיפך; וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך. אין לראות הוראה מהוראות תקנון זה כגורעת מהוראה אחרת בתקנון זה. הכותרות בתקנון זה הן לצורך הנוחות בלבד.

בכל שאלה או בקשה הנוגעות לשימוש באתר, תוכל לפנות לסקיני בעמוד יצירת קשר בכתובת: contact@skiny.co.il

 1. אתר "סקיני" פותח ומופעל ע"י סקיני (להלן "סקיני" או "האתר" או "החברה"). מטרת האתר לאפשר עיצוב ורכישת מדבקות חד פעמיות לטלפונים סלולרים, לפטופים, טאבלטים, בגדים ומוצרים נוספים בעיצוב אישי, אותם אנו שולחים בדואר ישראל.
 2. הוראות תקנון זה יחולו על כל רכישה שלך באתר http://www.skiny.co.il, כל פעילות שתבצע באתר מעידה על הסכמתך לקבל ולנהוג על פי התקנון זה.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי התקנון, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.
 4. תקנון זה מהווה את הבסיס המשפטי לשימוש באתר ויהווה את הבסיס לדיון משפטי בינך לבין סקיני.

 

כללי

 1. אסור בתכלית האיסור לעשות שימוש באתר להבאת תמונות וטקסטים אשר: מוגנים בזכויות יוצרים ואין לעושה בהם שימוש את האישורים המתאימים, פותחים פתח לעבירה אזרחית או פלילית, מהווים משום הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או הינם פורנוגרפיה (כולל עירום כלשהו) ו/או חומרי תועבה ו/או פוגעים בצנעת הפרט ו/או מהווים גילויי גזענות ו/או מהווים הפרת סימני מסחר ו/או פטנט ו/או כל חומר שהוא המקים עילה לתביעה ו/או מפר הוראת דין לרבות אך לא להוציא חוק הגנת הפרטיות תשכ"א 81 ו/או חוק איסור לשון הרע תשכ"ה 1965 ו/או מהווים חומר תעמולה ו/או מהווים משום מסר מדיני או פוליטי
  המעביר חומרים לצורך הפקת מדבקות לסקיני מאשר בעצם פעולתו זו שהינו בעל זכויות היוצרים לחומר המועבר או שקיבל אישור לעשות בהם שימוש כחוק. המפר הוראה זאת מיפה את "סקיני" ו/או את נציגיה להעביר אליו תביעה במידה ותתקבל ולהסיר כל אחריות בנושא.
 2. מפעילי אתר סקיני אינם יכולים לפקח על כל החומרים המועלים לאתר ו/או נשלחים להדפסה, אולם סקיני שומרת לעצמה את הזכות למחוק חומרים שאינם ראויים ממחשבי החברה ו/או לפעול בכל דרך שתיראה לה בהתאם להפרה שתבוצע כמתואר בסעיף זה.
 3. סקיני לא תישא באחריות בגין כל נזק העלול לנבוע ממקרים כגון הנ"ל. סקיני שומרת לעצמה את הזכות המלאה לתבוע פיצוי ו/או שיפוי עבור כל נזק או הליך משפטי שיגרמו לה ו/או למפעיליה ו/או למנהליה ו/או לעובדיה ו/או למי ממשתמשיה ו/או לצד שלישי כלשהו בעקבות פעולות כגון אלו המוזכרות בסעיף זה.  
 4. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, סקיני תהיה רשאית מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לסרב בכל עת להפיק ו/או להדפיס כל חומר שהוא ו/או למחוק מכל מקום בו טען הגולש חומר, אף אם אין בהם משום חומר אסור כאמור בסעיף זה. סירבה סקיני להדפיס/לאחסן חומר כאמור, לא תקום ללקוח כל זכות לטענה ו/או תביעה כנגד סקיני בגין סירוב זה
 5. מובהר בזאת, כי אחסון חומרים ע"י סקיני ללקוחותיה לא תפורש בשום מקרה כמסירת חזקה בחומר לידי סקיני
 6. באתר יכולים לעשות שימוש רק גולשים שהזדהו באופן מלא בהתאם לטופס ההצטרפות ובעלי כתובת דוא"ל תקינה.
 7. ילדים אשר אין ברשותם כרטיס אשראי, יוכלו להירשם רק בלווי מבוגר אשר הוא בעל הכרטיס וירשם עבורם כבעל החשבון באתר. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית .
 8. סקיני שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ולבטל השתתפות של רוכשים שהתנהלותם באתר אינה תואמת את התקנון ו/או המנסים לפגוע בניהולו התקין

 

אחסון חומר

 1. סקיני פועלת באופן סביר ובכל האמצעים העומדים לרשותה על מנת לשמור על שלמות החומרים המועברים אליה לצורך הדפסה ו/או פעילותו השוטפת של האתר. למרות זאת, על המשתמש לדאוג לגבות את החומר המועבר לאתר למקרה הצורך. אין סקיני אחראית לשחזור קבצים שנפגעו/נמחקו בזמן שהיו ברשותו והמשתמש לא יהיה זכאי לכל פיצוי מסקיני ו/או מי מטעמה במידה ואירוע כמתואר מתרחש.
 2.  לאחר אספקת המוצר הנדרש, אין סקיני מתחייבת לשמור תמונות שהלקוח שלח.
   בכל מקרה סקיני לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או תביעה ו/או אובדן רווח ו/או אובדן מידע, בין במישרין ובין בעקיפין מכל מין וסוג שהם.

 

הזמנה, הספקה וביטולים

 1. הזמנת מוצר והופעת הודעה מטעם סקיני אינה מהווה אישור של החברה על קבלת ההזמנה והכנסתה ליצור. רק לאחר קבלת הקובץ, בדיקתו הטכנית והתוכן אותו הוא מכיל וכן חיוב תקין של כרטיס האשראי תועבר ההזמנה ליצור ותישלח על כך הודעה בדוא"ל
 2. תעריפי המוצרים כפי שמופיעים באתר עשויים להתעדכן מפעם לפעם. בכל מקרה המחירון הקובע יהיה זה המופיע באתר החברה במועד ההזמנה.
 3. כל מועדי ההספקה כפי שמפורסמים באתר יחשבו מרגע העברת ההזמנה לייצור לאחר בדיקת תקינות הקובץ והתוכן שהוא מכיל וחיוב תקין של כרטיס האשראי. במידה והלקוח דורש עותק להגהה, זמן האספקה יחשב ממועד אישור ההדפסה שישלח הלקוח במייל.
 4. המוצרים יסופקו באמצעות דואר ישראל. סקיני אינה אחראית על עיכוב במסירת המוצר בשל כוח עליון או אירועים שלא בשליטתה, לרבות שביתות ועיצומים
 5. תעריפי המשלוח הם רק למשלוחים בישראל, עבור משלוחים מחוץ לגבולות המדינה יש לבדוק את מחיר המשלוח עם שירות הלקוחות של סקיני
 6.  סקיני פועלת בכל האמצעים הסבירים על מנת לספק את המוצר ליעדו. אולם במידה ומשלוח אבד/לא הגיע ליעדו תהיה סקיני אחראית לספק את המוצר המוזמן מחדש, לאחר שקיבלה אישור רשמי מהגורם המשלח המאשר את האובדן.
 7. סקיני לא תהיה אחראית כלפי נזק ישיר או עקיף לרבות פגיעה בצנעת הפרט ו/או פרטיות הנגרם כתוצאה מהגעת החומר המודפס המוזמן לצד שלישי. ניתן לפנות טלפונית לשירות הלקוחות של סקיני ולתאם איסוף עצמי למוצר ממשרדי סקיני.
 8. סקיני לא אחראית לאובדן משלוח בשל מתן כתובת דואר שגויה. במקרה של איסוף עצמי לא יבוטלו דמי הטיפול והמשלוח.
 9. בעת מסירת המוצר, סקיני תדרוש נוכחות של בעל כרטיס האשראי לצורך זיהוי וחתימה על שובר אשראי
 10. אישור במקומות המיועדים לכך באתר החברה להיות מנוי על הדוא"ל השיווקי של סקיני מהווה אישור להיכלל ברשימת הדיוור של סקיני. במידה ותרצה תוכל להסיר את עצמך מרשימת התפוצה ע"י פניה למייל contact@skiny.co.il  או באמצעות לחיצה על לינק מיוחד המופיע בתחתית כל דיוור הנשלח מסקיני
 11. ביטול עסקאות יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ'א - 1981 (להלן: 'חוק הגנת הצרכן '). לא ניתן לבטל עסקה בעבור מוצר שיוצר לפי דרישה מיוחדת. 
 12. הודעות ביטול יש להעביר בכתב לפי הפרטים המפורסמים באתר. סקיני תכבד בקשה לביטול הזמנות שטרם נכנסו לתהליך היצור.
 13. בסקיני מיושמת מערכת אבטחת איכות קפדנית ביותר, במידה וקיבלת מוצר אשר יש חשש שהינו פגום, יש להעבירו תוך 14 יום למשרדי סקיני עפ"י הכתובת המצוינת באתר בצירוף חשבונית הרכישה לצורך בדיקה, מוצר פגום יזוכה במוצר זהה תקין (אותו הדפס עבור אותו מכשיר)
 14. בטרם אישור ההזמנה- יש לערוך הגהה קפדנית לפני שליחת המוצר האישי לדפוס, אין סקיני אחראית לטעויות כתיב/כתב, שגיאות במיקומי תמונות, טקסטים ו/או כל טעות אחרת בעיצוב. המוצר יודפס בהתאמה בין תצורת המכשיר של הלקוח ותצורת התמונה שנבחרה.
 15. במידה והלקוח מעלה קובץ אישי, סקיני לא תהיה אחראית לשגיאות כגון: חוסר ניצול מקסימאלי של שטחי הדפסה, תמונות באיכות נמוכה וכד'.
 16. כמו כן, יש לקחת בחשבון סטייה של עד % 15 בין גוון הצבעים המוצגים על גבי המסך לצבעים המופקים בפועל. אין דרך להגיע לדיוק מלא בנושא זה.

  

איורים, תמונות אומנים ואיכות הדפסה

 1. באתר סקיני יוצעו למכירה עבודות אומנות של מבחר אומנים מתחומי הציור והצילום.
  סקיני שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת את שירותי אמן זה או אחר.
 2. הציור, האיור או הצילום המוצע באתר אינה עבודה מקורית, אלא תעתיק של הציור או הצילום המופק בדפוס דיגיטאלי בהתאם להסכם עם בעלי זכויות בעבודות ובמטרה להשיג תוצאת הדפס קרובה ככל הניתן למקור. לא תינתן ללקוח הרוכש כל אפשרות לערוך כל שינוי כלשהו בעבודת האמן המוצעת.
 3. עבודת האומנות תודפס במיוחד ללקוח לאחר ביצוע ההזמנה, ואינה ניתנת לביטול ו/או זיכוי לאחר הדפסתה.
 4. התעתיקים מודפסים בציוד, במכשור ובחומרים מעולים ואולם חשיפת התמונות לאור ושמש פוגמת לאורך זמן בגוון הצבע המקורי ובעמידותו. סקיני אינה אחראית לדהיית צבעים כתוצאה מחשיפה לאור או לשמש.
 5. ללקוח לא תהא הזכות לעשות כל שימוש מסחרי ו/או שימוש שאינו לצורך עצמי בתעתיק .
   

שונות

 1. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הינם בבעלות בלעדית של סקיני.
 2. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר
 3. רישומי המחשב של סקיני בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.
 4. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל.
 5. סמכות השיפוט המקומית והעניינית לדון בכל מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שירות באתר תהא לבתי המשפט בתל אביב.

* תקנון זה עודכן בינואר 2015