מדבקות קיר אישיות | שילוב תמונת הילד/ים במדבקת קיר מעוצבת


מדבקת קיר: ינשופים חביבים

מדבקת קיר: ינשופים חביבים
 
מדבקת קיר קטנה כוללת 1 תמונה אישית ופרטים נילווים שמופיעים ללא לתמונות בלבד | בינונית כוללת 2-3 תמונות אישיות ופרטים נילווים שמופיעים ללא לתמונות בלבד | גדולה כוללת 3-4 תמונות אישיות ופרטים נילווים
150

מדבקת קיר הנה באה הרכבת

מדבקת קיר הנה באה הרכבת
 
מדבקת קיר קטנה כוללת 1 תמונה אישית ופרטים נילווים שמופיעים ללא לתמונות בלבד | בינונית כוללת 2-3 תמונות אישיות ופרטים נילווים שמופיעים ללא לתמונות בלבד | גדולה כוללת 3-4 תמונות אישיות ופרטים נילווים
150

מדבקת קיר חלונות האהבה

מדבקת קיר חלונות האהבה
 
מדבקת קיר קטנה בלבד הכוללת 2 חלונות ו-4 תמונות אישיות
150

מדבקת קיר רכבת ההפתעות

מדבקת קיר רכבת ההפתעות
 
מדבקת קיר קטנה כוללת 1 תמונה אישית ופרטים נילווים שמופיעים ללא לתמונות בלבד | בינונית כוללת 2-3 תמונות אישיות ופרטים נילווים שמופיעים ללא לתמונות בלבד | גדולה כוללת 3-4 תמונות אישיות ופרטים נילווים
150

מדבקת קיר צוללת כחולה

מדבקת קיר צוללת כחולה
 
מדבקת קיר קטנה כוללת 1 תמונה אישית ופרטים נילווים שמופיעים ללא לתמונות בלבד | בינונית כוללת 2-3 תמונות אישיות ופרטים נילווים שמופיעים ללא לתמונות בלבד | גדולה כוללת 3-4 תמונות אישיות ופרטים נילווים
150

מדבקת קיר אני איש חלל

מדבקת קיר אני איש חלל
 
מדבקת קיר קטנה כוללת 1 תמונה אישית ופרטים נילווים שמופיעים ללא לתמונות בלבד | בינונית כוללת 2-3 תמונות אישיות ופרטים נילווים שמופיעים ללא לתמונות בלבד | גדולה כוללת 3-4 תמונות אישיות ופרטים נילווים
150


             1